APK in het buitenland

Het is op dit mogelijk om je auto bij een aantal keuringsstations te laten keuren aan de grens in België.
Vanaf 1 oktober 2012 kunnen auto’s, vrachtauto’s en aanhangers met een Nederlands kenteken ook gekeurd worden bij een aantal keuringsstations in Spanje. Dit is een proef die maximaal 6 jaar duurt. Er is voor Spanje gekozen omdat relatief veel verzoeken voor het erkennen van buitenlandse APK-keuringen van Nederlanders wonende in Spanje komen.

Is de proef succesvol, dan kan deze worden uitgebreid naar andere lidstaten van de Europese Unie. Uitgangspunt daarbij is wel dat Nederland alleen APK-keuringen gaat accepteren van landen die dat ook Nederlandse APK-keuringen doen.

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een Europese regeling waarbij landen elkaars APK erkennen. Dit leidt onder andere tot minder administratieve lasten voor de inwoners. De minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus vraagt hiervoor in Europa aandacht. De RDW stelt dit aan de orde in het reguliere Europese APK-overleg.

Bron: Rijksoverheid

Geplaatst in apk-nieuws