APK ook in Spanje mogelijk

Vanaf 1 oktober 2012 kunnen voertuigen en aanhangers met een Nederlands kenteken in Spanje APK-gekeurd worden. Deze wet is een experiment dat moet uitwijzen of het verstandig is om in de toekomst APK-keuringen in meerdere landen mogelijk te maken.

APK in de toekomst ook in andere EU-landen mogelijk

Op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad ingestemd met deze wijziging van het Voertuigen Besluit. Wanneer het experiment succesvol blijkt zal de wet ook ingevoerd worden in andere EU-landen, mits deze landen aangegeven hebben dat ze Nederlandse APK-keuringen gaan erkennen. De APK-keuring zal nemelijk verlopen volgens de regels van dergelijke keuren in dat land en niet precies volgens de Nederlandse APK-regels.

Wie heeft er baat bij?

Het grote voordeel is er voor de groep Nederlanders met een tweede huis in (in dit geval) Spanje, die nu ieder jaar op en neer moeten rijden om hun auto met Nederlands kentekenbewijs in Nederland een APK-keuring te laten ondergaan. Ook voor bedrijven die auto’s hebben die jarenlang niet in Nederland komen is dat natuurlijk een groot voordeel.

Waarom wordt er begonnen in Spanje?

De proef wordt uitgevoerd in Spanje, omdat veel Nederlanders die er een tweede huis hebben hebben aangegeven dat ze dit erg graag zouden willen. Ook heeft Spanje al te kennen gegeven dat ze ook in Nederland gekeurde auto’s met een Spaans kenteken zullen erkenennen. Over 2 jaar zal het experiment worden geëvalueerd en in principe zal de proef in totaal 6 jaar duren.

Geplaatst in apk-nieuws