EC wil strengere APK-regels

De Europese Commissie wil niet alleen dat auto’s vaker en eerder een apk-keuring moeten ondergaan, maar dat ook motoren, scooters en bromfietsen verplicht worden eens in de zoveel tijd een APK keuring te laten doen. De reden is dat de Europese Commissie het aantal verkeersdoden ieder jaar met 1200 wil laten dalen.

De oude eisen dateren uit 1977 en zijn volgens Europees Commissaris Kallas van Vervoer niet meer van deze tijd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het aantal ernstige ongelukken bij auto’s ouder dan 5 jaar vaak komt door technische mankementen. Wanneer deze auto’s vaker een APK ondergaan zullen deze mankementen eerder worden ontdekt en verholpen, hopelijk voordat er ongelukken gebeuren.
Uit onderzoek zou zijn gebleken dat technische gebreken de oorzaak zijn van 6 procent van alle auto-ongelukken. Van ongelukken met motoren is dit zelfs 8 procent. Met de nieuwe regels hoopt de commissie niet alleen 1200 levens te redden, maar ook nog eens 36.000 minder ernstige ongevallen te voorkomen.

In Nederland moeten (benzine)auto’s na vier jaar voor het eerst een APK ondergaan. Daarna is dat na na 2 jaar en is de auto ouder dan 9 jaar, dan zal hij ieder jaar voor een APK weg moeten. De commissie wil dat deze jaarlijkse APK al bij auto’s ouder dan 6 jaar verplicht wordt.

Voor diesel en lpg auto’s zijn de keuringseisen in Nederland strenger, omdat ze meestal meer kilometers maken. Deze auto’s worden na 3 jaar voor het eerst gekeurd en vervolgens meteen ieder jaar. Commissaris Kallas vindt dit onderscheid onzin en stelt voor om auto’s die na vier jaar meer dan 160.000 kilometer hebben gereden jaarlijks een APK keuring te laten ondergaan.

Ook de kwaliteit van de APK moet volgens de commissie worden verbeterd. Er komen diploma-eisen voor de keurders en de meetapparatuur zal aan strengere criteriums moeten voldoen. De lidstaten zelf zullen moeten bijhouden of men zich aan de regels houdt.

Ongeveer de helft van de lidstaten moet zijn APK regels aanscherpen als het Europees Parlement met de nieuwe wetgeving instemt.
De Kamer is tegen de plannen, omdat ze vindt dat het te veel gaat kosten en zal zorgen voor te veel administratieve rompslomp. Dit najaar zal het Europees Parlement zijn oordeel vellen en zullen we weten of de nieuwe wetgeving er gaat komen.

Geplaatst in apk-nieuws