Speciale APK

APK keuring voor Speciale voertuigen

APK voor voertuigen met elektro / hybride motor

Heeft uw voertuig een elektromotor of een hybride motor dan gelden daar de normale regelgeving van de APK voor. Is uw voertuig nog niet eerder gekeurd, dan moet de eerste keuring plaatsvinden 4 jaar nadat het voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten.

Na de eerste APK keuring moet uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar gekeurd worden. Na deze periode (dus na 8 jaar na de eerste toelating op de weg) is een jaarlijkse APK keuring verplicht.

APK voor auto’s op diesel of LPG

Als uw voertuig op diesel of LPG rijdt, moet de eerste APK keuring plaatsvinden 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten. Na de eerste APK keuring moet uw auto jaarlijks worden gekeurd.

APK voor zware voertuigen

Voor alle voertuigen die zwaarder wegen dan 3.500 kilo (3,5 ton) geldt een jaarlijkse APK keuringsplicht.