Wanneer en hoe vaak APK

Wanneer en hoe vaak moet ik mijn auto APK laten keuren?

Wanneer en hoe vaak moet u uw voertuig laten keuren? Dit hangt af van het type brandstof waarop uw voertuig rijdt, hoe zwaar uw auto weegt en sinds wanneer uw voertuig voor het eerst op de weg is. Als uw auto al eerder een APK keuring heeft gehad en is goedgekeurd, geldt de datum op het keuringsrapport als datum waarvoor uw voertuig opnieuw moet zijn gekeurd.

APK voor voertuigen op benzine en/of elektromotor

Rijdt uw voertuig op benzine of heeft deze een elektromotor en is deze nog niet eerder gekeurd, dan hoeft de eerste keuring pas plaats te vinden 4 jaar nadat uw voertuig voor het eerst op de weg is toegelaten. Na de eerste APK keuring moet uw voertuig in de 4 jaar daarna 1 keer per 2 jaar worden gekeurd. Na deze periode (dus na 8 jaar na de eerste toelating op de weg) is een jaarlijkse APK keuring verplicht.

APK voor voertuigen op diesel of LPG

Als uw voertuig op Diesel of LPG (gas) rijdt, moet de eerste APK keuring 3 jaar nadat de auto voor het eerst op de weg is toegelaten plaats vinden. Na de eerste APK keuring moet uw voertuig jaarlijks gekeurd worden.

APK voor zware voertuigen

Voor alle voertuigen die zwaarder zijn dan 3.500 kilo (3,5 ton) geldt er een jaarlijkse APK keuringsplicht. Dit geldt voor zware voertuigen die voor het eerst na 1 januari 1960 op de weg zijn toegelaten.