APK Keurmeester

De APK wordt altijd uitgevoerd door een gediplomeerd keurmeester. In theorie is deze onafhankelijk, maar in de praktijk is dit meestal niet het geval. De APK keurmeester is doorgaans in loondienst bij de garage die de APK keuring uitvoert. Omdat de APK garage in de meeste gevallen ook de reparaties uitvoert die voortvloeien uit een eventuele afkeuring. Daar kan dus extra omzet uit komen en heeft het garagebedrijf belang bij afkeuringen en is er sprake van het verstrengelen van belangen.

Het komt in de praktijk zelden voor dat er na een APK controle een weigering tot afgifte keuringsrapport afgegeven wordt. Meestal krijgt de eigenaar van het voertuig te horen welke reparaties uitgevoerd moeten worden voordat het voertuig gekeurd gaat worden.

Het is mogelijk om een APK te laten uitvoeren bij instanties die geen reparaties doen. Dit zijn de onafhankelijke keuringsstations en de bekende keuringsstations van de RDW. Hier wordt de onafhankelijkheid van de APK keurmeester gewaarborgd.

Het afkeuren zonder afmelden wordt door de Rijksdienst voor het Wegverkeer als ongewenst gedrag beschouwd. Om dit te voorkomen laat de RDW met eigen voertuigen ‘anonieme APK-keuringen’ uitvoeren. Dit houdt in dat een inspecteur van de RDW anoniem bij een garage langs gaat. Hij maakt zich hierbij niet bekend als medewerker van de RDW. Hij vraagt een APK keuring aan. Als blijkt dat het voertuig wordt afgekeurd en daarbij niet wordt afgemeld of dat de afkeuring onterecht is, kan het garagebedrijf een sanctie verwachten. Komt dit bij een bepaald garagebedrijf vaker voor dan kan dat aanleiding zijn om de APK-erkenning in te trekken.